Kultura

Na Trgu republike, ipak, nisu pronađeni ostaci Stambol kapije

MediaSfera

Foto: Jelena Žigić, RAS Srbija

 

Grad Beograd je juče dobio nalaze Zavoda za zaštitu spomenika o ostacima pronađenim tokom rekonstrukcije Trga republike. Iako su već postojale informacije da se radi o ostacima Stambol kapije, utvrđeno je da se radi o ostacima Virtemberške kapije.
Arheološki ostaci Virtemberške kapije otkriveni na Trgu republike biće konzervirani i zatrpani, a arheološko istraživanje biće nastavljeno u drugoj fazi rekonstrukcije ove lokacije, kada će biti raskopana postojeća saobraćajnica između Narodnog muzeja, Narodnog pozorišta i “Staklenca”. Ipak, još uvek nije poznatno kada će se nastaviti radovi jer treba odlučiti na koji način će se ovi arheološki ostaci sačuvati.

 

Virtemberška kapija dobila je naziv po austrougarskom princu Karlu Aleksandrom Virtembergu, a za njegovo vreme u Beogradu turske mahale su rušene, a na glavnim ulicama su podizane kapije prema planu princ Eugenove linije. Virtemberšku kapiju podignuta je 1725. godine i porušena u zimu 1739/40. godine – saopštili su iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

 

-Svi članovi komisije su saglasni da je otkrivene arheološke ostatke neophodno prezentovati, ali i da oni predstavljaju segment onoga što se očekuje na prostoru koji je obuhvaćen drugom fazom projekta.

 

Komisija je donela i predlog da se svi radovi na Trgu republike nastavljaju po postojećem konceptu autorskog tima, sa osmišljenom prezentacijom otkrivenih ostataka kapije u nivou Trga u smislu različite vrste popločavanja. Svi arheološki ostaci se na adekvatan način konzerviraju i zatrpavaju, a neophodno je sprovođenje druge faze arheološkog istraživanja u zoni postojeće saobraćajnice da bi se otkriveni nalazi sagledali u celini i da bi se doneo stav o prezentaciji kompletnog prostora.

 

Međutim, to nije sve.

 

– Pre otpočinjanja druge faze radova na Trgu republike neophodno je planirati sistematsko arheološko istraživanje na osnovu kojeg bi se donela odluka o prezentaciji otkrivenih arheoloških ostataka pre početka izvođenja radova. Pored toga neophodno je izmeniti postojeći projekat u smislu izmeštanja svih planiranih instalacija u zoni arheoloških nalaza, ali i predvideti multimedijalnu prezentaciju arheoloških nalaza.

 

Otkriveni ostaci Virtemberške kapije po svojim dimenzijama i gabaritima, u potpunosti odgovaraju osnovama poznatih baroknih kapija iz ovog vremena, pre svega Baroknoj kapiji na Beogradskoj tvrđavi podignutoj u istom periodu. Tokom ove prve faze arheoloških iskopavanja i istraživanja nisu otkriveni ostaci kasnijih intervencija u smislu preziđivanja ili dogradnje

 

Izvor: Beograd uživo, Blic
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .