Magazin

Beč pravi plantaže eukaliptusa za svoje koale

MediaSfera

 

Fotografija:  Koala Viri Viri u Bečkom zoološkom vrtu, Foto: Daniel Zupanc

 

Kada je reč o ishrani, koale u zoološkom vrtu Šenbrun imaju poseban tretman – hrane se isključivo eukaliptusom, čija je proizvodnja veoma skupa.
Trenutno se eukaliptus dvaput nedeljno uvozi iz Engleske, iako je u Beču već otpočelo njegovo sađenje u velikom stilu – u iznajmljenom stakleniku je na 600m² posađeno deset različitih sorti eukaliptusa.

 

S obzirom na to da je gajenje eukaliptusa nauka za sebe, dok bečki eukaliptus ne postane nešto više od užine za koale u Šenbrunu, pokrenuta je dobrotvorna akcija te zainteresovani mogu da za 15 eura „usvoje“ koalu i na taj način joj doniraju doručak.

 

Eukaliptus je, inače, i razlog za pospanost po kojoj su koale poznate. Ova biljka ima veoma nisku nutritivnu vrednost pa životinje radi uštede energije spavaju i do dvadeset sati dnevno.

 

Koale su ugrožena vrsta, a po prirodi samci te se u zoološkim vrtovima spajaju samo u vreme parenja. Stoga šestogodišnji mužjak Viri Viri, nakon što je ženka Mirra Li uginula, očekuje svoju novu partnerku.

 
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .