Kultura

PREDSTAVLjANјE KNјIGE I POKLON NARODNOM MUZEJU

MediaSfera

 

 

U četvrtak, 08. novembra  u Atrijumu Narodnog muzeja svečano je predstavlјena monografija Petar Omčikus autora dr Lidije Merenik i dr Ješe Denegrija u izdanju „Fondacije Vujičić“. Istom prilikom je po želјi umetnika, njegovo antologijsko platno Ruševine Zadra iz 1947. godine poklonjeno Narodnom muzeju.
Umetnikova supruga Mirjana, uručila je sliku direktorki Narodnog muzeja Bojani Borić Brešković. Uz reči posebne zahvalnosti, direktorka Narodnog muzeja je podsetila da su, Omčikusa prema vlastitom svedočenju, u ličnom i profesionalnom formiranju obeležile posete izložbama Italijanskog portreta kroz vekove (1938) i Izložbi francuske umetnosti XIX veka (1939) koje je kao dete imao priliku da vidi u Narodnom muzeju, tada pod nazivom Muzej kneza Pavla. Gestom poklanjanja slike Ruševine Zadra Narodnom muzeju, Omčikus zaokružuje svoj umetnički put.

 

Direktorka Narodnog muzeja je kazala da će slika dobiti mesto u stalnoj muzejskoj postavci, nastavlјajući trajanje u javnoj svferi kulturnog života Beograda.

 

Dr Lidija Merenik je govorila i značaju Omčikusove rane, beogradske faze u okviru koje je nastala i slika Ruševine Zadra. Te 1947. godine sedmoro darovitih i smelih studenata Petar Omčikus, Kosara Bokšan,  Mića Popović, Vera Božičković, Bata Mihailović, Ljubinka Jovanović i Mileta Andrejević  odlazi na višemesečni boravak u Zadar, slikajući mimo snažnih smernica sa Akademije o slikanju u okvirima socijalnog realizma.  Lidija Merenik je nastojala da kontekstualizuje i revalorizuje značaj čuvene „Zadarske grupe“, određujući  adekvatno mesto i značaj rada mladog Petra Omčikusa pre konačnog odlaska u Pariz.

 

Ješa Denegri je dao jezgrovit osvrt na umetničko traganje i izražajno istraživanje tokom narednioh decenija stvaranja, tokom kojih Petar Omčikus živi i radi u Parizu, kao i o recentnim radovima nastalim po povratku u Beograd.

 

Prijatelј i kolekcionar, košarkaški trener, Duško Vujošević, doneo je dodatnu perspektivu i pogled na Omčikusov opus. Uz snažnu ličnu notu, prijatelјa, lјubitelјa umetnosti i pasionranog kolekcionara, zaokružen je razgovor o plodnom umetničkom stvaralaštvu Petra Omčikusa.
NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .