Medijske inicijative

Radio Zlaotusti: Upravljanje negativnim stereotipima u verskim medijima

MediaSfera

 

Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije šumadijske, sa blagoslovom Nјegovog preosveštenstva episkopa šumadijskog g. Jovana, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja  30. oktobra organizuje stručni skup za urednike i novinare verskih medija pod nazivom „Upravljanje negativnim stereotipima u verskim medijima sa posebnim osvrtom na etničke, verske i rodne stereotipe“.
Živimo u društvu u kojem su pitanja identiteta društvenih grupa, to jest kako to oni sebe vide i kako ih drugi vide, važne teme koje se pojavlјuju u verskim medijima. O određenim društvenim grupama dominiraju negativni stereotipi, koji se mogu prepoznati u političkim temama, kada se govori o naciji i veri, posebno o drugim nacijama, etničkim grupama, drugim verskim zajednicama kao i rodnim.

 

Verski mediji upravlјaju javnim mnjenjem članova svojih verskih zajednica među kojima su posebno registrovani negativni stereotipi. Urednici verskih medija, smatramo, ne samo da moraju da preduprede negativne stereotipe nego i moraju da znaju kako se formiraju pozitivni stereotipi. Posebno odgovornu ulogu imaju administratori informacionih sajtova Crkve koji su otvoreni za komunikaciju preko foruma, komentara i sličnog, zbog govora mržnje koji može da proistekne iz negativnih stereotipa.

 

Na skupu će govoriti prof. dr Dubravka Valić Nedelјković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na predmetu Religija i mediji, kao i protojerej stavrofor dr Zoran Krstić, profesor Sociologije hrišćanstva na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.

 

U drugom delu Stručnog skupa biće održana dvosatna radionica u organizaciji Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a voditelјi radionice biće: Katarina Milićević i Nedžad Horozović.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .