Vruće teme

Srpski PEN: Omogućiti dalji rad na snimanju filma „Mezimica”

MediaSfera

 

Srpski PEN centar osudio je svaku obnovu političkih tabua, dopuštenih i nedopuštenih tema, zabrana i crnih lista u kulturi i umetnosti. Zato događaje koji su izazvali prekid rada na snimanju filma „Mezimica“ prati sa strepnjom da se kod nas oživljava vreme strojnog koraka i zapovedne političke isključivosti u pitanjima slobode umetničkog stvaralaštva.
Srpski PEN centar zahteva da se javnosti daju na uvid sve relevantne činjenice o ovom „sporazumnom“ odustajanju od filmskog projekta, da bi se razmrsila zbrka koju su nadležni izazvali deleći s javnošću informacije koje se ne mogu smatrati ni potpunim, ni kredibilnim, jer su oni nekoliko puta u tim obaveštenjima menjali razloge za prekid rada na filmu „Mezimica“, da bi retorički ublažili izrazito političku motivaciju.

 

Srpski PEN centar pridružuje svoj glas umetnicima koji traže da se scenaristi Dimitriju Vojnovu i drugim članovima autorskog i producentskog tima omogući dalji rad na snimanju filma „Mezimica“. Tražimo da se preispitaju i prekinu svi pritisci na scenaristu, reditelja, producenta i ekipu filma.

 

O filmu se stručno i javno raspravlja kada on nastane, na scenariju radi tim za to kvalifikovanih ljudi, a u svemu tome je politička arbitraža nedopustiva. Zahtevi da umetnička dela budu odraz bilo koje političke mašte ili bilo koje prakse predstavljaju cenzorski pritisak i duboko su štetni za naše društvo. Iskustva sa zabranama iz ranijih vremena opominju nas i upozoravaju da se od njih teško oporavljaju kultura i društvo u celini.

 

Umetnička dela mogu da budu dobra ili loša, a sloboda im je važan uslov nastanka. Političke zabrane su, zapravo, izraz straha od umetničke slobode i zato mogu da budu samo loše, jer teško unazađuju i ponižavaju društvo i zemlju.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .