Magazin

Princ Aleksandar položio vence na spomen obeležja medicinskim misijama Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata

MediaSfera

 

Beograd, 24. septembar 2018 – princ Aleksandar odao je počast medicinskim misijama i pojedincima koji su pritekli u pomoć srpskom sanitetu tokom Balkanskih ratova 1912-1913. i tokom Prvog svetskog rata 1914-1918, položivši vence na spomen obeležja ispred zgrade Srpskog lekarskog društva.
Srbija je u Balkanske oslobodilačke ratove ušla sa ukupno 370 vojnih i civilnih lekara i bez srednjeg medicinskog osoblja. To je bio nedovoljan broj čak i za mirnodopske uslove. Zato je srpskom vojnom sanitetu bila neophodna pomoć u lekarima, medicinskim sestrama i svakoj vrsti sanitetskog materijala. Pozivu iz naše zemlje za pomoć odazvale su se medicinske misije i brojni pojedinci koji su sa sobom doneli i veliku količinu sanitetskog materijala i opreme, tako da je srpski vojni sanitet u Balkanskim ratovima na dostojan način obavio svoj zadatak. Posle samo godinu dana od završetka Balkanskih ratova Srbija je ušla u Veliki rat sa svega oko 400 vojnih i civilnih lekara, bez srednjeg medicinskog kadra i s velikim nedostatkom sanitetskog materijala i sanitetske opreme. Samoinicijativno i na molbu naše zemlje u pomoć srpskom vojnom i civilnom sanitetu odazvale su se brojne medicinske misije i pojedinci iz naših prijateljskih zemalja. Njihova pomoć je bila posebno dragocena u uspešnom prekidu tri epidemije (epidemije pegavog, trbušnog i povratnog tifusa) koje su 1915. godine zahvatile srpsku vojsku i civilno stanovništvo i od kojih je, prema najskromnijim procenama istoričara, umrlo najmanje 135.000 srpskih vojnika.

 

U znak zahvalnosti ovim medicinskim misijama i pojedincima, Srpsko lekarsko društvo je 2015. godine postavilo dve spomen ploče na svojoj zgradi u ulici Džordža Vašingtona broj 19.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .