Kultura Umetnost

ADA ART – Umetnost na otvorenom: Promocija umetnosti mladih na Adi Ciganliji

MediaSfera

 

 

U četvrtak, 5.septembra, počeo je projekat ADA ART – Umetnost na otvorenom, koji je pokrenuo Centar za savremenu umetnost Strategie Art, uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Projekat se realizuje na Adi Ciganliji u Beogradu, a prvog dana dvadeset mladih umetnika je, posle uvodnog predavanja o istoriji Ade ciganlije, mapiralo prostore, istorijski i politički značajne, koji će im biti inspiracija i na koje će referisati njihov umetnički rad.

 

U prostoru kod nekadašnjeg bioskopa i Veslačkog saveza, na video projekciji moglo se čuti kako je Ada, od nekadašnje močvare, preko značajne vojne tačke postala omilјeno mesto tadašnjih dendija sa Senjaka i Dedinja, da je kasnije od privatnog veleposeda postala javni prostor, da bi posle rata postala prostor za sve, u kom su neki gradili svoje kućice na drvetu, a drugi posećivali javna odmarališta. Uzbudlјiva istorija naših prostora, pa i same Ade, motivisala je mlade umetnike na preispitivanje da li Ada danas treba da bude prostor elitne kulture, ili prostor za sve, kao i da li umetnost pripada samo elitnoj kulturi.

 

 

ADA ART – Umetnost na otvorenom je projekat Centra ѕa savremenu umetnost Strategie Art, čija je namera da utiče na stvaranje novih prostora za izlaganje umetnosti u Beogradu i popularizacije umetničkog izražavanja mladih stvaralaca i promovisanje Ade Ciganlije kao umetničkog prostora.

 

Osnovni cilј projekta, koji je podržao Sekretarijat za kulturu grada Beograda, jeste da se na Adi, koja je simbol Beograda, promoviše umetnost i da se umetnost približi području svakodnevnogi postane pitanje opšte, a ne samo visoke kulture.

 

Ideja je da ovim Beograd dobije još jednu prepoznatlјivost, poput velikih evropskih metropolai promoviše se i kao grad umetnosti mladih.

 

 

 

Mladi umetnici izvodiće svoje umetničke prakse na otvorenom prostoru, tako će će slike,objekti, instalacije, i druge forme umetničkog izražavanja, nastajati u alternativnom prostoru komunicirati sa građanima i posetiocima Beograda i Ade. Namera je da  se u budućnosti, neki od radova mladih umetnika, koji sada nastaju, izvedu u trajnom materijalu  i postave u jevnom prostoru, na otvorenom, na Adi Ciganliji.

 

ADA ART – Umetnost na otvorenom pruža mogućnost da mladi umetnici upoznaju javnost sa svojim radom. Ideja projekta je da poveže mlade umetnike i posetioce Ade, koji bi na neposredan način bili konzumenti umetničkih sadržaja i samim tim se upoznali sa idejom savremene umetnosti. Takođe bi kasnije radovi umetnika namenjeni javnim prostorima bili izloženi i neposredno predstavlјeni na mestima  gde se možda i ne očekuju – kao umetnost dostupna svima.

 

 

 

Krupne društvene promene u poslednjim decenijama su delovale razarajuće na mlade umetnike, njihovu trenutnu društvenu situaciju i životne perspektive. Ovaj problem je dodatno izražen u oblasti umetnosti, za koju ne postoji dovolјna infrastukturna podrška, te kao oblast ostaje marginalizovana i neintegrisana u svakodnevnom društvenom životu većine.

 

Izlaže se po galerijama koje su zatvorenog i monolitnog karaktera (u njih se ide namenski i izlažu samo afirmisani umetnici). U isto vreme hermetične galerijske prakse ne ostavlјaju  dovolјno prostora za upoznavanje društva sa mnogostrukim jezicima kojima se umetnost služi i zahtevaju iskorak iz klasične koncepcije izlagačkog prostora.

 

Zbog svega do navedenog, da bi dali svoj doprinos promovisanju umetnosti same, ali i rada mladih umetnika čije vreme tek dolazi i koji su stvaraoci naše umetničke i kulturne budućnosti, Centar za savremenu umetnost StrategieArt,  je ponovo pokrenuo ovaj Projekat, koji je već jednom u potpunosti realizovao sopstvenim sredstvima, kako bi dao podsticaj mladim umetnicima da unesu umetničke sadržaje u javni prostor.

 

 

 

Osnovni cilј projekta je da se savremena umetnost približi  svim lјudima i da im se direktno plasira kao “umetnost na otvorenom”.

 

Koncept umetnosti dostupne svima omogućava širem krugu lјudi, koji možda nisu klasični posetioci muzeja, galerija i izložbi da se upoznaju sa stvaralaštvom mladih umetnika. Takav “gerilski” način približavanja umetnosti građanima razvija interesovanje za upoznavanjem nečeg novog na mestu gde ga možda i ne očekuju, na otvorenom, ili šetalištu.

 

 

Manifestacije ovakvog karaktera su zanimlјiv način da se mladi umetnici predstave široj javnosti i da se situaciona umetnost (umetnost upućena određenom prostoru i kontekstu – nevezana za galerijski prostor) predstavi kao forma izražavanja.

 

Prvog dana projektu su se pridružili umetnici koji pohađaju Beogradsku umetničku školu za dizajn i nove medije, a mlada umetnica Dijana Jovanović priprema svoju izložbu fotografija, kaoja će umetnički tretirari rad umetnika, koji su deo projekta.

 

Projekat je pokrenula Nina Mudrinić Milovanović, a realizuje ga Centar za savremenu umetnost Strategie Art.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .