Magazin

Prva parada osoba sa invaliditetom u Beču

MediaSfera

 

 

Povodom desetogodišnjice „Konvencije UN-a o inkluziji i pravima osoba sa invaliditetom“ u Beču je nedavno organizovana prva „Parada snage“ („Power Parade“) za osobe sa invaliditetom. Moto ovog događaja kojim se proslavlja njihovo pravo na samostalan život glasio je „Svi za sve“.
Više od 60 institucija organizovalo je skup na bečkom Heldenplacu u cilju podizanja svesti o ljudima koji žive sa invaliditetom.

 

Zanimljivo je što su osobe sa invaliditetom učestvovale u organizaciji ove proslave i celokupnog scenskog programa, bilo da su u pitanju slepe ili gluvoneme osobe,  osobe sa bilo kakvim smetnjama u razvoju ili fizičkim poteškoćama. Pored muzičkog programa organizovana su različita predavanja i radionice za decu.

 

„Parade snage“ se od 2004. godine održavaju u SAD-u sa ciljem da svojim prisustvom podignu svest društva o osobama sa invaliditetom. Ove godine  je inicijativa prvi put organizovana u Beču čime je poslat jasan znak tolerancije, poštovanja, zajedništva, jednakosti i brige jednog društva o svim njegovim članovima.

 

Više informacija:

www.powerparade.at
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .