Kultura

Dušan M. Babac: Monografija „Aleksandar I – Viteški kralj”

MediaSfera

 

 

Monografska publikacija „Aleksandar I – Viteški kralj” autora Dušana M. Bapca, u izdanju Evro Book izdavačke kuće iz Beograda, predstavlja političko-istorijsku analizu okolnosti koje su pratile život i vladavinu jedne od najistaknutijih figura srpske istorije, kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića.
Autor polazi od zaključka da je usled površnog čitanja istorije, ponekad čak i njenog zlonamernog tumačenja, u drugoj polovini 20. veka preovladalo bezmalo opšte mišljenje da se Aleksandar Prvi Karađorđević svojim političkim odlukama ogrešio o narod iz kojeg je potekao, te da je svojim činjenjem naneo štetu koja se odrazila na čitavu savremenu istoriju srpskog naroda.

 

Oslanjajući se na pouzdanu arhivsku građu i radove uglednih domaćih autora, i pre svega na objektivno i činjenično sagledavanje istorijskog konteksta nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, autor nastoji da ukaže na korene te zablude, temeljno i revnosno rasvetljavajući pobude, interese i pritiske velikih sila, koje su doprinele stvaranju ove državne tvorevine. Autor nas takođe podseća na karakterne i državničke odlike regenta, a zatim i kralja Aleksandra, opisujući njegovo držanje u Prvom svetskom ratu, njegov besprekoran ratnički moral i urođeni patriotizam, odnos prema narodu, kao i ugled koji je stekao i uživao u međunarodnim krugovima.

 

Opisujući Aleksandra kao „komandanta i vojskovođu”, ali i kao „kralja neimara i privrednika”, autor nam otkriva i kralja-vizionara koji, suprotno uvreženom mišljenju, nije dobijao samo bitke na bojnom polju, već i one u miru, kroz sprovođenje agrarne reforme, unapređenje obrazovanja, podsticanje zadužbinarstva i brigu o zdravlju mladih naraštaja. Aleksandar I –Viteški kralj vredan je doprinos istoriografiji, dragocena istorijska biografija, koja kod objektivnog i dobronamernog čitaoca podstiče otrežnjenje i buđenje zdrave nacionalne svesti, jer se ne zasniva na štetnim euforičnim mitovima, već na zrelom i odmerenom sagledavanju i uvažavanju nacionalne istorije.

 

Poseban doprinos pomenute monografije predstavlja vizuelni materijal koji je prati. Preko 300 fotografija iz epohe, mahom nepoznatih široj javnosti, predstavljaju istorijski izvor prvog reda. Takođe, za potrebe izrade pomenute monografije, prikupljeni su portreti Aleksandra Karađorđevića koji se čuvaju u svim muzejima u Republici Srbiji, ali i na širem prostoru bivše Jugoslavije, kao i u privatnim zbirkama.

 

Na taj način će čitaocima knjige biti omogućeno da vide portrete čiji autori su bili Uroš Predić, Paja Jovanović, Vlaho Bukovac, Žorž Skot, Vasa Eškićević, Kosta Hakman, Vsevold Guljevič, Dragomir Glišić, Svetislav Batovski, Stanislav Strala i drugi. Vizuelni materijal takođe obuhvata i fotografije sačuvanih ličnih predmeta kralja Aleksandra, koji se danas čuvaju u Vojnom muzeju u Beogradu, Zadužbini kralja Petra Prvog na Oplencu i Fondu kraljevski dvor. Najveći deo pomenutog materijala do sada nije bio publikovan.

 

Naposletku, treba napomenuti da će u zasebnom poglavlju monografije biti prikazani spomenici kralju Aleksandru, dela najistaknutijih domaćih vajara toga vremena, koji su bili podignuti posle njegove pogibje i koji su najvećim delom uništeni za vreme Drugog svetskog rata ili neposredno po njegovom završetku.

 

O piscu:

 

Dušan Babac potiče iz porodice sa vojnom tradicijom i od najranijeg detinjstva pokazuje interes za vojnu istoriju i uniforme. Od 1995. godine do danas objavio je veći broj naučnih i popularnih članaka u Glasniku Istorijskog muzeja Srbije i Vesniku Vojnog muzeja i specijalizovanim časopisima u Srbiji (Vojska, Odbrana), Republici Srpskoj (Aero Glas), Sloveniji (Obramba), Francuskoj (Militaria Magazine, Gazette des Uniformes, Steel Masters, Ligne de front), Rusiji (Zeughaus), Nemačkoj (Deutsche Militarzeitschrift), Japanu (Air World), Italiji (Uniformi e Armi). Takođe je objavio i veliki broj knjiga, među kojima se izdvajaju: „Srbija i Rusija u Velikom ratu”, „Moj život – memoari”, „Tajne kraljevskog blaga” i „Srbi i revolucija 1848-1849”.

 

Aleksandar I – Viteški kralj – Dušan Babac

 (Tvrd povez, 364 strane, cena 2464 dinara, maj 2018.)
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .