Magazin

Sigurne kuće u Beču: „Na početku sam bila jako zaljubljena…“

MediaSfera

 

Fotografija: Udruženje bečkih ženskih sigurnih kuća, Demonstracije Udruženja bečkih ženskih sigurnih kuća 1994. ispred parlamenta sa zahtevom da se otvori treća sigurna kuća u Beču
Povodom 40-godišnjeg jubileja od osnivanja prve sigurne ženske kuće u glavnom gradu Austrije „Etnografski muzej u Beču“ i Udruženje bečkih sigurnih kuća pripremili su izložbu koja se prvi put osvrće na istorijat i razvoj sigurnih kuća u tom gradu.

 

Do kraja 1960. godine u Austriji je važilo porodično pravo uređeno Opštim građanskim zakonikom iz 1811. godine, kojim je ženama bio otežan izlazak iz odnosa u kojem se događa nasilje. Kućno nasilje važilo je za tabu temu. Polazeći od političkih i društvenih dešavanja 70-ih godina prošlog veka koji su omogućili osnivanje prve ženske sigurne kuće, izložba prikazuje početke ženskih kućnih poslova i razvoj psiho-socijalnog rada sa ženama koje su trpele nasilje i njihovom decom poslednje četiri decenije. Trenutno svaka peta žena u Austriji trpi nasilje od strane svog supruga ili partnera.

 

Udruženje socijalne pomoći za ugrožene žene i njihovu decu osnovano je 27. aprila 1978. godine a u novembru 1978. otvorena je prva ženska kuća u Beču.

 

Izložba prikazuje šta su 70-ih godina žene koje su pronašle put do sigurne kuće proživljavale, a kroz šta prolaze danas. U intervjuima žene izveštavaju o istorijatu nasilja nad njima i o njihovoj svakodnevici u ženskoj kući. Brojni lični predmeti klijentkinja govore između ostalog priče o nasilju, bežanju i konstantnoj pretnji ali i o osnaživanju i putu u samostalni život bez nasilja.

 

U okviru izložbe su i sigurne kuće predstavljene kao radno mesto i tematizuje se odnos saradnica sa teretom i pretnjama kojima su često izložene, kao i klišeima i predrasudama koje još uvek postoje kada je njihov posao u pitanju.

 

Kakve slike žena gledamo kroz reklame, pop-muziku ili medije? Kakvu ulogu imaju te slike za svesno ili nesvesno prihvatanje uloga i nejednakih odnosa moći? Zašto žene ostaju u vezama u kojima vlada nasilje ili se vraćaju nakon boravka u sigurnoj kući nazad kod nasilnika? Izložba tematizuje ova pitanja, postavlja ih posetiocima i na kraju pita: šta sve sami posetioci trpe zbog ljubavi?

 

Izložba traje od 27. aprila do 30. septembra 2018. godine.
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Austrijski filmski festival 2024

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .