Medijske inicijative

ISTRAŽIVANJE Šta mediji zameraju mladima, a šta mladi medijima?

Fotografija: Pixabay

 

Da se mladima i njihovim problemima ne posvećuje dovoljno prostora u medijima, da se o njima izveštava „u skladu sa agendama zakonodavne i izvršne vlasti“, kao i to da mladi ne učestvuju dovoljno u kreiranju medijskog sadržaja, opšti je zaključak donet na osnovu više istraživanja predstavljenih danas novinarima i urednicima medija iz Srbije.
Na prezentaciji istraživanja o odnosu mladih i medija, koju je organizovala Asocijacija medija u saradnji sa DW Akademijom, predstavljeni su rezultati istraživanja na kojima su radili Novosadska novinarska škola, Krovna organizacija mladih u Srbiji, kao i istraživanje agencije „Dajrekt media“. Cilj prezentacije bio je da se predstavnici medija okupe oko istog problema, razgovaraju o njemu i eventualno nađu primenjivo rešenje.

 

Mediji neretko o mladima izveštavaju sa distance, uz opozicije „mi“ i „vi“, gde „mi“ predstavlja autoritet a „vi“ je jednako dekadenciji, čime implicitno poručuju da mladi nisu njihova ciljna grupa, to jest publika, već samo predmet izveštavanja, a povremeno i gneva – objasnio je Stefan Janjić ispred Novosadske novinarske škole, dodajući da „gnev posebno dolazi do izražaja kada se raspravlja o vrednostima koje se u tradicionalnom društvu predstavljaju kao univerzalne“.

 

Janjić je naveo da to zapravo u praksi znači da se šarene beležnice mladih vlogerki ne posmatraju kao novi format popularne kulture, već kao pretnja srpskoj kulturi i njenim kanonizovanim velikanima.

 

Sa druge strane, prezentacija koju je Krovna organizacija mladih Srbije predstavila novinarima i urednicima ticala se, između ostalog, kanala kroz koje mladi danas dolaze do informacija, iz kojih se jasno zaključuje da društvene mreže preuzimaju vodeću poziciju, te da se mediji moraju prilagoditi tome.

 

– Televiziju u Srbiji gleda tek svaki četvrti mladi čovek, dok društvene mreže ne koristi samo nešto više od jedan odsto populacije mladih – objasnio je Boban Stojanović ispred KOMS-a i skrenuo pažnju i na to da se slična istraživanja koja se tiču potreba mladih sporovde i za potrebe Ministarstva omladine i sporta, ali da su „pitanja često formulisana na loš način, te rezultati ne predstavljaju pravu sliku“.

 

Marija Matić ispred agencije „Dajrekt media“ objasnila je da su današnji oglašivači opsednuti načinom da dopru do mladih kao ciljne grupe, jer je to samo po sebi veoma teško, a pored toga ona je predstavila i stil života i zahteve onih koji se svrstavaju u „milenijalce“, odnosno onih koji pripadaju „generaciji Z“ u Srbiji i svetu.

Izvor: Blic
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .