Kultura Preporučujemo

NOVE KNJIGE: MAJMONIDES-SEĆANJE NA NJEGA TRAJAĆE VEČNO

 

Ugledna izdavačka kuća „Čigoja štampa“ iz Beograda objavila je još jednu značajnu knjigu iz oblasti jevrejske kulturne baštine. Ovih dana pojavila se iz štampe prva monografija, pod nazivom, „Majmonides-sećanje na njega trajaće večno“, posvećena Moši Ben Majmonu (Majmonid, Rambam) najznačajnijem srednjovekovnom judaisti i lekaru na dvoru sultana Saladina čije misli i dan-danas izazivaju brojne polemike na mnogim simpozijumima u svetu.
Autori knjige su poznati istraživački i bračni tandem Mirjana Belić-Koročkin-Davidović i Radivoje Davidović. Knjiga ima 119 strana i ilustrovana je sa 60 kvalitetnih fotografija koje na najbolji način ilustruju Majmonidesov život i delo. Još pre izlaska iz štampe knjiga je izazvala veliko interesovanje o čemu svedoči poduži objavljeni spisak prenumeranata. Značajnu finasijsku pomoć u izdavanju knjige omogućila je Jevrejska kulturna i humanitarna „Fondacija  Buki Finci“.

 

Majmonides ne pripada samo Jevrejima nego se smatra velikim filozofom uopšte. To se pripisuje i zemlji u kojoj je rođen i učenoj porodici, mada je osim što se rodio u Španiji najveći deo života proveo u lutanju u traženju sigurnosti, što ga nije omelo da ostavi najznačajnija dela iz filozofije i medicine do dana današnjeg.

 

Ovo su reči iz predgovora Mirjane Belić-Koročkin-Davidović i Radivoja Davidovića koje na sažet način u predgovoru objašnjavaju zašto se bave životom i delom ovog filozofa, naučnika i mislioca koji je obeležio ne samo vreme u kojem je živeo nego i vreme posle njegove smrti.

 

Majmonidesovo veliko i značajno delo podjednako je okrenuto tradiciji ali i novom tumačenju tradicije, razmišljanjima o odnosu verskog i intelektualnog a postalo je predmet različitih polemika još u njegovo vreme i nastavilo se  u vekovima koji su sledili.

 

Majmonidesov život je sam po sebi bio avantura, fizička i duhovna. I oni koji se nisu sa njim slagali, poštovali su ga, priman je sa uvažavanjem i divljenjem svuda gde je boravio.

 

Pokušavao je da razreši tenzije između racionalizma i antiracionalnosti poštujući suštinu verskog ali istovremeno dajući verskom nova tumačenja, uspostavljajući dublje veze između jevrejske istorije i duhovnosti sa narodima u okruženju.

 

Bio je podjednako obrazovan i poznavalac astronomije, medicine, matematike i filozofije, poštovalac grčkih filozofa Aristotela i Platona. I svakako jedan od najboljih poznavalaca i tumača Tore i Talmuda.

 

„Čitaoci ove knjige o Majmonidesu dobiće detaljan uvid u život i delo Mojsija Majmonidesa zahvaljujući značajnom i vrednom doprinosu uvaženih istraživača i publicista Mirjane Belić Koročkin Davidović i Radivoja Davidovića“, Filip David.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .