Medijske inicijative

Grantovi Evropskog istraživačkog novinarstva

Cilj Journalismfund.eu je promovisanje kvalitetnog novinarstva u Evropi dajući novinarima priliku da sprovedu novinarske istraživačke projekte.

 

Journalismfund.eu će podržati profesionalne novinare koji imaju dobre ideje za prekogranična istraživanja i istraživanja evropskih poslova. Priče moraju biti relevantne za evropske ciljne grupe.
Projekat bi trebalo da bude onaj koji se u principu ne može realizovati u okviru redovnog novinarstva-projekat koji može uključivati prekogranična istraživanja, umrežavanje među kolegama, uspostavljene i inovativne metode istraživanja koje su istovremeno originalne i intenzivne.

 

Journalismfund.eu podržava troškove vezane za novinarska istraživanja za sve medije. To može uključivati putovanje, prevođenje, pristup platnim bazama podataka ili jednostavno vreme za istraživanje.  Fond ne podržava fiksne troškove kao što su kancelarijski troškovi, investicije kao što su kupovina kamera ili računara ili troškovi proizvodnje.

 

Sve o proceduri i kriterijumima prijavljivanja pročitajte na sledećem linku:  http://bit.ly/2iZeMZa

Izvor: NUNS
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .