Magazin

Dnevni centri spas za seniore u Beču

Selbstbestimmte Tage für SeniorInnen in den FSW-Tageszentren und Entlastung für pflegende Angehörige

 

Beč raspolaže sa 11 dnevnih centara za starija lica u kojima socijalni i zdravstveni radnici, negovatelji, psihoterapeuti kao i animatori tokom pet dana u nedelji nude program i negu svojim klijentima.
Svako najradije želi da što je moguće duže ostane da živi u svom domu. Toj želji doprinose pored mobilne nege i dnevni centri Fonda socijalni Beč. Stariji sugrađani koji još žive u svom smeštaju mogu u dnevnim centrima da provedu vreme koje oni odrede i tako rasterete članove porodice. U centrima za seniore klijenti pored socijalnih kontakata imaju negu i zabavu a plaćaju doprinos koji je usklađen sa primanjima i maksimalno iznosi 19 evra dnevno. Dodatno se plaća oko 8 evra za tri obroka i prevoz.

 

Za vreme dok seniori provode dan u prijatnoj atmosferi igrajući igre, slikajući, kuvajući ili boraveći u bašti, članovi porodice mogu da se posvete svojim obavezama. Takođe u gradu postoje i specijalni dnevni centri samo za potrebe ljudi sa demencijom.

 

Prema anketi koju je sproveo Fond socijalni Beč, 98 odsto klijenata dnevnih centara zadovoljno je uslugom i ponudom. Za 91 odsto članova porodica dnevna nega je veoma rasterećujuća. Klijenti ne moraju svakog dana boraviti u centru, mogu da izaberu određene dane i sate po želji. Mnogi članovi porodica izrazili su želju da se radno vreme dnevnih centara produži.
Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .