Vruće teme

Restitucijom vlasnicima dosad vraćeno 6.000 objekata

 

Bivšim vlasnicima i naslednicima oduzete imovine u Srbiji do sada je vraćeno 6.056 objekata, pokazuju najnoviji podaci Agencije za restituciju.

 

Prema podacima objavljenim na sajtu Agencije, površina vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova je 434.500 kvadratnih metara, a ovom evidencijom nije obuhvaćeno građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište.
U pregledu vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama zaključno sa 19. februarom ove godine, navodi se da je vraćeno 4.287 poslovnih objekata, 853 stana i 916 zgrada.

 

Procentualno, najveći broj objekata vraćen je vlasnicima i naslednicima u Beogradu.

 

Na nivou cele zemlje vraćeno je više od 300 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 5.133 hektara šumskog i 29.682 hektara poljoprivrednog zemljišta.

 

 

Obeštećenje za oduzetu imovinu od 2018.

Obeštećenje građana kojima je posle Drugog svetskog rata oduzeta imovina može da počne naredne godine preko obveznica čiji je rok dospeća 12 godina, a godišnja kamata dva odsto. Maksimalni iznos koji bivši vlasnik može da dobije 500.000 evra bez obzira na tržišnu vrednost imovine.

 

Iznos obeštećenja biti manji od vrednosti imovine jer ni jedna država u svetu, bogatija od Srbije nije bila u mogućnosti da građanima isplati nadoknadu u stopostotnom iznosu.

 

Kako je ranije rekao Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju Agencija utvrđuje koja imovina ne može da se vrati u naturi a Poreska uprava će proceniti vrednost imovine u skladu sa kriterijumima prenosa apsolutnih prava, pri čemu je ta vrednost veća od tržišne. Vladi Srbije treba da utvrdi koeficijente na osnovu kojih će se izračunati visina obeštećenja, imajući u vidu da je zakonom predviđeno da za restituciju može da se iz budžeta izdvoji maksimalno dve milijarde evra.

 

Imovina se vraća i Nemcima

 

Pripadnicima nemačke narodnosti u Vojvodini koji su podneli zahtev takođe biti vraćena imovina ili će biti obštećeni.

 

Pre rata u Vojvodini je živelo 350.000 Nemaca i posedovali su oko 400.000 hektara zemlje, ali nisu svi podneli zahteve za povraćaj imovine pa je vraćeno 6.000 hektara. Do sada u naturi starim vlasnicima vraćeno 3.999 poslovnih prostora, 729 stanova i 799 zgrada, a u naturi je vraćeno još i 257 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta, 4.185 hektara šuma i skoro 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

 

Verskim zajednicama po posebnom zakonu o restituciji iz 2006. godine imovina je vraćena u stopostotnom iznosu. Jedina pokretna stvar koja je vraćena verskim zajednicama je slika Uroša Predića „Portret Mihajla Pupina“, koja je do tada krasila prostorije mesne zajednice u Idvoru.
NAŠA IZDANJA

Kategorije

20. Beogradski festival igre

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .