Kultura

Sto godina od dolaska džeza u Evropu

 

Evropa obeležava 100 godina od prvog koncerta džez muzike održanog na evropskom tlu. Na današnji dan, 12. februara 1918. godine, orkestar američkog 369. pešadijskog puka Harlem helfajters (Hellfighters) održao je koncert u Nantu, na zapadu Francuske.
Sto godina kasnije u Nant dolaze unuke tadašnjeg „kralja džeza“ Džejmsa Riza Juropa (James Reese Europe).

 

Džez koji se u ono doba zvao džes (jass) došao je u Francusku po ulasku SAD u Prvi svetski rat u aprilu 1917. godine.

 

„Kralj džeza“, američki poručnik Jurop, tada je već imao 14 godina muzičke karijere, a u Brest, na zapadu Fransuke, dolazi 1. januara 1918. godine sa svojim orkestrom.

 

Jurop, rođen u Alabami 1880. godine, zvezda fokstrota i ragtama, osnovao je 1910. godine prvi afroamerički sindikat muzičara Klef Klub (Clef Club), a njegov simfonijski orkestar od 125 članova će biti prvi afroamerički orkestar koji je svirao džez u čuvenoj njujorškoj dvorani Karnegi hol.

 

Prvi koncert u Evropi održan je 12. februara 1918. godine u pozorištu Nanta. Nema nijedne fotografije, ali stari novinski članci svedoče da je taj koncert „oborio Francuze s nogu“.

 

„Ugledni francuski oficiri su počeli da aplaudiraju i da nogom prate ritam muzike. Kad je koncert završen, svi su se smejali, sva lica su bila ozarena“, naveo je jedan od muzičara u svojima memoarima.

 

Članovi američkog pešadijskog puka su kasnije odlikovani Ordenom Legije časti jer su oslobodili jedno francusko selo u septembru 1918.

 

Jurop, koji je komponovao jednu od poznatih džez pesama „One Patrol in no man’s land“, ubijen je tokom turneje 9. maja 1919. godine u Bostonu u svađi sa članom orkestra.

 

Mnogi smatraju muziku poručnika Juropa pretečom džeza.

 

Muzika beogradskih kafana, salona i klubova: KAD DŽEZ BEND SVIRA

 

Džеz је tеk stizао u Еvrоpu, kаdа је 1926. gоdinе Јоvаn Frајt prvi put u svојim izdаnjimа Edition populaire оbјаviо kоmpоziciјu Hеrmаnа Lеоpоldiја Kаd džеz bеnd svirа.

 

Širоki grаđаnski slојеvi u Bеоgrаdu tih dvаdеsеtih i tridеsеtih gоdinа 20. vеkа, džеz su upоznаvаli mаhоm prеkо filmоvа, kојi su i zvukоm i slikоm оtkrivаli јеdаn nоv nеpоznаt i primаmlјiv svеt. Nove sаdržаје pronalazili su u biоskоpimа, vаriјеtеimа, bаrоvimа, kаbаrеtskim prеdstаvаmа, te je očiglеdnо dа sе tako, džеz pоlаkо аli sigurnо uvlаčiо u pоrе muzičkоg živоtа Bеоgrаdа.

 

Та činjеnicа bilа је i pоlаzištе zа оdаbir kоmpоziciја u оvој zbirci, koju je priredila Hristina Medić a objavila IK Clio. Zbirka sadrži preko 40 kompozicija za klavir, zatim glas i klavir kao i kamerne sastave i ansamble.
Meni su rekli da vi postojite

Pre nego što je došao Laki

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .