Medijske inicijative

Za “Cvet jednakosti” rok do 16. februara

Nagrada „Cvet jednakosti“ koja će po treću put u okviru manifestacije “Kikini dani” biće dodeljena za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti i koji promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.
Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

 

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

 

Konkurs traje od 21. decembra 2017. do 16. februara 2018. godine.

 

Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2018. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“.

 

Uslovi konkursa

 

Na konkurs se mogu prijaviti autori priloga koji žive i rade na teritoriji Srbije

 

Autori moraju biti državljani Srbije.

 

Autori moraju imati najmanje 18 godina.

 

Radovi moraju biti objavljeni u medijima u Srbiji koji su upisani u Registar medija i moraju imati vidljivo obeležije medija u kome su objavljeni.

 

Svaki učesnik može konkurisati sa jednim radom, koji je objavljen u periodu od 1. januara  do 31. decembra 2017. godine.

 

Uz rad dostaviti popunjen prijavni formular (koji možete preuzeti u prilogu) i  kratku biografiju autora.

 

Pisani radovi koji se šalju poštom ili e-mailom moraju biti skenirani u .pdf formatu.

 

Radovi objavljeni na web-u, koji se šalju poštom, moraju biti narezani na DVD sa navođenjem linka za taj rad.

 

Uz tekstove koji su objavljeni na web-u, a dostavljaju se e-majlom, potrebno je navesti link za taj članak na internetu.

 

Nagrade

 

Nagrade će biti dodeljene za najbolji rad u svim kategorijama i po jedna nagrada za svaku od četiri kategorije – televizjski prilog, radijski prilog, internet i prilog u štampi.

 

Žiri zadržava pravo da u slučaju nezadovoljavajućeg kvaliteta radova ili ne prijavljenih radova, ne dodeli nagradu u nekoj od kategorija.

 

Nagrade dodeljuje stručni žiri koga čine novinari i predstavnici Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga Užice.

 

Nagrade po kategorijama podrazumevaju jednak novčani iznos i plakete, dok će autoru najboljeg rada u svim kategorijama biti dodeljena i statueta „Cvet jednakosti“.

 

Način i rok za dostavljanje radova

 

Radovi se mogu dostaviti poštom na adresu: Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga Užice, Ulica Kneza Lazara broj 2, 31000 Užice, sa naznakom – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“ ili e-mail-om na adresu rcosiue@gmail.com (u Subjectu e-maila upisati – Za novinarski konkurs „Cvet jednakosti“)

 

Radove dostaviti najkasnije do 16. februara 2017. u 15 časova.   Radovi pristigli posle navedenog roka neće biti razmatrani.

 

Za dodatne informacije osoba za kontakt je Čedomir Cicović, kontakt telefoni: 031/500-122 i 064/188-94-93.

 

„Kikini dani“

 

Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga, u znak sećanja na Tijanu Petrović – Kiku, organizuje manifestaciju „Kikini dani“. Tijana je bila dugogodišnja portparolka i aktivistkinja Udruženja.

 

Rođena je 1985. godine u Užicu gde je i živela i radila sve do februara 2013. kada nas je prerano napustila.

 

Zalagala se za promovisanje i upotrebu adekvatne terminologije, zagovarala socijalni model invalidnosti i njegovo sprovođenje u praksi, kao i za inkluzivni pristup osobama sa invaliditetom u društvu, u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Njen veliki doprinos je i u zastupanju koncepta tzv. „univerzalnog dizajna“, koji se odnosi na pristupačnost svih javnih površina i objekata osobama sa invaliditetom. Rezultati njenog angažovanja prevazilazili su okvire lokalne zajednice i imali su veliki uticaj na kompletno srpsko društvo. Do dana kada nas je prerano napustila, februara 2013. godine, Tijana je svakodnevno sprovodila svoju misiju i misiju Udruženja – unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i stvaranje jednakh mogućnosti za njih u društvu.

 

Namera nam je da i dalje negujemo i sprovodimo Tijanine ideje, a jedan od načina za to je i konkurs koji smo raspisali. Zbog toga, ali pre svega zbog sećanja na našu Kiku, želimo da konkurs za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti” i manifestacija „Kiniki dani”, koja će se peti put zaredom održati u martu 2018. godine, postanu tradicija.

 

Inače, na petim Kikinim danima čiji je centralni događaj 18. marta na dan rođena Tijane Petrović u Gradskom kulturnom centru biće dodeljene i nagrade za pobednike literarnog konkursa za učenike srednjih škola.

 

Izvor: Užička republika
Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .