Događaji Preporučujemo

Rančićeva kuća: Izložba „Svet u meni i svet oko mene“ autora Marije Branović i Mihajla Vojnovića

 

U petak, 9. februara 2018. godine u 18 časova u Rančićevoj kući, galerijskom prostoru Centra za kulturu Grocka, biće otvorena izložba crteža pod nazivom „Svet u meni – Svet oko mene“ autora Marije Branović i Mihajla Vojnovića.

 

Majstorstvo se u likovnim umetnostima ogleda najpre u crtežu. Crtež i linija kao tehnika, zasebni likovni element ili izražajno sredstvo na papiru, glavni su pokretač izlagača i autora mlađe generacije. Kod Mihajla Vojnovića uočlјiva je lirika ženskih likova i majki sa decom u naručju, okruženih ilustrativnim i simboličkim detalјima, bajkovitošću… Opšti utisak crteža prati bogato tkanje linije, koja je deskriptivna, ilustrativna i zavodlјiva. Umetnik u crno-belom pozitivu stvarnost vidi preobraženo, ukazujući nam da sagledamo ono čarobno i lepo u nama i oko nas.S druge strane, apstraktni crteži Marije Branović stvaraju kompoziciju koja ne zavisi od vizuelnih impresija i predložaka, ali nose bogate reminiscencije na svet oko nas i naročito, na onaj u nama. Uz preciznost linije i sveden kolorit, množinu detalјa i njihovu pažlјivu obradu, pojedinačni rad je deo ličnog kontinuuma uhvaćenog u trenutku, iskazanog na belini dvodimenzionalnog papira. U potrazi za utemelјenjem u svetu kome živi, stvara sopstveni imaginarijum apstraktnih organskih oblika ukloplјenih u celinu.

 

Mihajlo Vojnović (1983) rođen je u Beogradu. Diplomirao je na Akademiji Sprske Pravoslavne Crkve za umetnost i konzervaciju, smer freskopisac. Izlagao je na 3 samostalne i na preko 70 grupnih izložbi u zemlјi i inostranstvu. Učestvovao je na 2 likovne kolonije. Živi i radi u Beogradu.

 

Marija Branović (1983) rođena je u Beogradu. Diplomirala je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, smer grafički dizajn. Učestvovala je na 3 likovne kolonije, ostvarila 3 samostalna izlaganja i učešće na preko 60 grupnih izložbi u zemlјi i inostranstvu. Živi i radi u Beogradu.

 

Izložba traje do 27. februara 2018. godine.
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .