Medijske inicijative

Analiza projektnog sufinansiranja medija iz užičkog budžeta 2016-2017.

 

Grad Užice je od početka primene nove zakonske regulative koja reguliše oblast javnog  informisanja sproveo tri konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja.

 

 

Na konkursima u 2016. i 2017.godini raspodeljeno je po osam miliona dinara i podržano ukupno 38 medijskih projekata (16 u 2016. i 22 u 2017. godini), navodi se u analizi Projektno sufinansiranje medija iz budžeta grada Užica 2016-2017“,  koja je nastala na projektu Naš novac za medijske teme koje nas ZAISTA interesuju“, koji od septembra 2016. do kraja februara tekuće godine realizuje Udruženje „Razvoj UE“.

 

Analizu i pisanje izveštaja uradili su nezavisni stručnjaci Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR iz Beograda, ističući da se svake godine povećava broj predloga medijskih  projekata koji pristignu na javni konkurs (21 u 2016. i 33 u 2017.) i broj odobrenih projekata, pa je tako u 2017. godini Grad Užice sufinansirao duplo veći broj projekata (22) nego u početnoj godini primene novog Zakona (2015) kada je podržano 11 projekata. Uočava se i porast budžeta koji se za ovu namenu troši sa 6 na 8 milona dinara.

 

Analiza je pokazala da je Grad Užice do sada uglavnom poštovao regulatorni okvir u posmatranoj oblasti,ali su uočeni nedostaci koji se odnose na pojedinačna davanja, ocenu pristiglih prijava i dostavljanje narativnih i finansijskih izveštaja dobitnika sredstava, koje je potrebno unaprediti već na narednom konkursu, sugestija je nezavisnih stručnjaka Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR iz Beograda.

 

Da bi nalazi analize bili uporedivi sa nalazima BIRN-ove analize iz 2015. godine, korišćena je ista istraživačka metodologija.  U odabranom uzorku (5 od 16 podržanih projekata) našli su se predstavnici različitih tipova medija (TV, radio, štampa, portali itd.) i to oni koji su dobili najveće iznose sredstava za taj tip medija:

 

  • na konkursu: TV 5 (2.100.000), NedeljnikVesti (500.000), portal Privrednik (300.000) i portal ZOOMUE (350.000),

2) kao i pojedinačno davanje: radio LUNA(400.000).

 

Dakle, analizirani su najskuplji medijski sadržaji sufinansirani novcem iz gradskog budžeta čija je ukupna vrednost iznosila 3,65 miliona dinara ili 45 % ukupnog raspodeljenog budžeta za javno informisanje u 2016.

 

Kao instrument za analizu medijskog sadržaja korišćen je upitnik koji je razvio BIRN-Kodeks za analizu sadržaja, koji je sadržao 23 parametra među kojima su: nazivi tip medija, naziv projekta, prostorna/geografska pokrivenost, vrsta publike kojoj se sadržajobraća, novinarska forma i žanr, kvalitet produkcije, tematski fokus, originalnost sadržaja,tretman teme, izvori, tehnički kvalitet produkcije, broj obrađenih jedinica.

 

Glavni nalaz analize medijskog sadržaja je da građani Užica za skroman budžet, koji se iz gradskog budžeta troši na medijske projekte,dobijaju sadržaj na solidnom profesionalnom nivou. Podržani projekti pokazuju tematsku raznovrsnost medijskog sadržaja, a  teme su relevantne za lokalnu zajednicu i svakodnevni život građana, te doprinose ostvarenju javnog interesa u lokalnom javnom informisanju.

 

Nedostaci se odnose na to što se na javnim konkursima uglavnom podržava redovna produkcija medija, a ne vremenski i programski zaokružena projektna celina, kao i na neblagovremeno dostavljanje izveštaja o sprovedenim projektima od strane medija.

 

Preporuka stručnjaka Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR iz Beograda, koji  će održati i radionicu za predstavnike lokalne samouprave koji su angažovani u postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih projekata, je da Grad Užice u narednim javnim pozivima treba bliže da definiše koje su to lokalne medijske teme od javnog interesa za građane Užica koje će biti sufinansirane sredstvima gradskog budžeta.

 

Kao polazna osnova treba da posluže prioriteti i ciljevi važećih lokalnih strateških dokumenata, kao i različiti mehanizmi kojim se građani i organizacije civilnog društva neposredno uključuju u definisanje javnog interesa u javnom informisanju.

 

To konkretno znači da bi nalaze anketiranja građana Užica i fokus grupa sa zainteresovanim stranama o ovoj temi, koje su krajem 2017. godine sproveli udruženje „Razvoj UE” i Užički centar za ljudska prava i demokratiju, trebalo uzeti u razmatranje prilikom objavljivanja narednih javnih poziva.

 

 

Udruženje “Razvoj UE” je ovu analizu sprovelo na projektu „Naš novac za medijske teme koje nas  ZAISTA interesuju“, koji realizuje kroz program podrške „Kaži/traži šta te zanima“, a njega sprovode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija u okviru projekta „Javni novac za javni interes“ koji finansira Evropska unija.

 

 

Udruženje “Razvoj UE” je učestvovalo u prikupljanju podataka, dok su analizu i pisanje izveštaja uradili nezavisni stručnjaci Centra za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR iz Beograda.

 

Kompletnu analizu možete preuzeti OVDE.

 

Izvor: uzickarepublikapress.rs
KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .