Medijske inicijative

YUCOM objavio publikaciju o sudskim postupcima protiv novinara i medija

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM je objavio publikaciju Novinari i mediji na sudu 2015 – 2017″ koja je nastala je u okviru projekta „Odnos pravosuđa prema slobodi medija“.

 

YUCOM je tokom 2017. godine pratio sudske postupke koji se vode protiv novinara i medija. Oni su odbrani na osnovu odgovora na upitnike poslate na adrese više od 500 medija i medijskih udruženja. Posebna pažnja je posvećena mogućnosti praćenja postupaka koji se vode van Beograda, a koji se tiču slobode medija, kao i predmetima u kojima su tužioci javni funkcioneri ili bliska lica.
Na osnovu odgovora na upitnike, pored Beograda su odabrani i Niš, Novi Sad i Kragujevac, kao gradovi kojima je posvećena posebna pažnja prilikom prikupljanja podataka za analizu postupaka protiv novinara i medija.

 

Analizom su obuhvaćeni parnični, krivični i prekršajni postupci, postupci za privredne prestupe, kao i postupci pred Upravnim i Ustavnim sudom, a u kojima se novinari i mediji mogu pojaviti kao stranke u postupku.

 

Uočeni izazovi kao i poteškoće na koje je YUCOM naišao tokom realizacije projekta predstavljali su osnovu preporuka koje su sastavili i uputili svim relevantnim državnim institucijama, medijima, medijskim udruženjima kao i javnosti, a koje će predstavljati i značajan alat za buduće zagovaranje za izmene postojećih propisa i praksi.

 

Publikacija je podržana od strane Fondacije za otvoreno društvo.

 

Publikaciju možete preuzeti OVDE.

Izvor: Cenzolovka
NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .