Magazin

Beč: Turistima na raspolaganju muzički plan grada

 

Tekst i fotografije: EurocommPR

 

Od valcera do tradicionalne bečke muzike „Wiener Lied“, muzika obeležava sliku Beča kao nijednu drugu metropolu. Nedavno su naučnici napravili muzički plan grada a akustično traganje seže do 1945. godine.

 

„U centru projekta stoji pitanje, kako muziku staviti u funkciju gradske politike simbola“, objašnjava vođa projekta Zuzana Capke (Susana Zapke). Projekat pod nazivom Interactive Music Mapping Vienna“ podržava Fond za nauku (FWF) a cilj je da se novim tehnologijama isprobaju muzičko-istorijske veze.

 

Naučnici na projektu sarađuju i sa Tehničkoim fakultetom u Beču. Na tamošnjem Institutu za software-tehnologije i interaktivne sisteme informatičari rade na metodama vizuelizacije  kako bi se istorija mogla doživeti interaktivno. Planirana je i izrada platforme koja će zvučni tepih grada predstaviti multimedijalno – sa kartografskim prikazima, tekstovima, slikama, video- i audio-materijalom.

 

 

Zanimljivu istraživačku laboratoriju predstvalja, na primer, bečki Prater o kojem su ispevane brojne pesme.

 

Istraživački tim iz oblasti istorije, muzike i informatike bavi se između ostalog i proslavama Dana državnosti kao i 1950. godine osnovanim muzičkim Festivalskim nedeljama, ali i novijim manifestacijama.

 

 

 

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .