Kultura

U Aleksincu otvorena izložba Bojane Trivić “Svet na plišu”

 

Art galerija Doma kulture Aleksinac

 

Piše: Milica Cincar-Popović

 

Od pliša se prave čuvari dečjih snova, bogate halјine zimskih balova i slike Bojane Trivić.Topao i mek, pliš priziva osećaje ugodnosti i sigurnosti. Ali, kao i sve što je skupo i fino, to je vrlo mušičav materijal, koji odbija poslušnost nedovolјno posvećenoj ruci i prepušta se samo majstoru. Pliš nikome ne dozvolјava da ga olako shvati – ni krojačkim makazama, pa ni slikarskoj četkici.

 

Izbor tako posebnog materijala na kome će se graditi slika ne obavezuje umetnika samo na siguran i vešt potez, već i na isto tako sigurnu umetničku ideju. Nasumično odabrane teme, neprilagođavanje poetike posebnom karakteru i magiji pliša, bili bi pokušaj zloupotrebe ovog materijala i rezultovali – pa, ako ne kičem, svakako delom koje bi bilo suviše besmisleno, da bi se moglo nazvati umetničkim. Bojana je toga svesna i ni u jednom svom radu ne tone u manirizam. Ona slika istinske likove lјudi koji su u svakodnevnom životu maskirani u neke obične lјude, ali ne i na njenim slikama. Bojanin pogled prodire kroz maske učenica i njihovih majki, umornih političara i poslovnih lјudi, pa čak i likova iz književnosti; ona vidi jasno lepotu svojih modela, skida sa njih naslage običnosti i prikazuje njihov pravi lik – blistav i, manje ili više, magičan. To jesu portreti pravih lјudi – onakvih, kakvi lјudi treba da budu; onakvih, kakvi lјudi jesu – u svetu u kome vladaju plemenitost, čast, lјubav. Ovim svetom, koji nazivamo stvarnim, upravlјaju manje sjajne kategorije, pa su i njegovi protagonisti sivlјi. Dok se ne presele u Bojanin svet.

 

Zahvallјujući svojoj erudiciji koja u njoj nije ugušila lјudsku toplinu već ju je, baš naprotiv, oplemenila, Bojana ume da vidi lepotu gde god da se krije, a zahvalјujući svom likovnom majstorstvu, to što jasno vidi uspeva isto tako jasno da prenese svojoj publici.

 

Da bi mogla da slika na plišu, Bojana je morala da pronađe sasvim specifičan postupak grundiranja, kao i slikanja. Sjajne, meke niti neobrađenih delova učestvuju ravnopravno sa oslikanim površinama u kompoziciji i dinamici slike, a jednom naneta boja više se ne može skinuti. Nema mnogo prostora za popravku. Zato iza svakog sigurnog poteza mora da stoji jasna odluka.

 

Bojanini likovi neodvojivi su od artificijalnih atributa s kojima su prikazani. To nisu ukrasi, već pojačivači naslikanog karaktera i duha. Otuda tako mnogo nakita, zlata i dragog kamenja – to su materijalizovani uzvišeni vladajući principi sveta pravih lјudi.

 

U umetnosti, kao i u svim drugim delatnostima, ima onih koji umeju da izaberu za sebe lakši put; a ima i onih drugih, koji na sve zadatke koje život nosi, još i sami sebi dodaju po koji. Bojana Trivić je očigledno od tih drugih, jer se odlučila na najteži umetnički zadatak, a to je – da predstavi lepotu. Na našu sreću, jer večita dilema publike i kolekcionara – da li dati prednost umetničkoj ili estetskoj vrednosti slike, kad su Bojanini radovi u pitanju, ne postoji. Oni zadovolјavaju oba kriterijuma, sa visokom ocenom.

 

Bojane Trivić

 

– Bojana Trivić diplomirala je dizajn enterijera i nameštaja na Fakultetu za dizajn, na Univerzitetu Union u Beogradu, 2011. godine.
– Pored projektovanja enterijera i dizajna, intenzivno se bavi slikarstvom.
– Ciklus portreta rađenih inovativnom tehnikom ulјanih boja na svilenom i pamučnom plišu, započela je 2013. godine, i nadalјe istražuje mogućnosti ove tehnike u oblasti likovnosti i slikarske tehnologije na ovom zahtevnom medijumu.
– Učestvovala je na više kolektivnih izložbi likovnih i primenjenih umetnosti, i u radu Međunarodne kolonije umetničke keramike u Zlakusi.
Imala je dve samostalne izložbe slika u Beogradu, i veći broj kolektivnih izložbi slikarstva i keramike širom Srbije.

NAŠA IZDANJA

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .