Događaji

Izložba: Rođenje humanoidne robotike

?????????????????????????????????????

 

U Muzeju nauke i tehnike – Beograd (Galerija “Aleksandar Despić”, Dobračina 51) u četvratak 21. decembra biće otvorena izložba „Rođenje humanoidne robotike: 50 godina Centra za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“ posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi, autora Ivana Stanića, kustosa Muzeja.

 

Izložbom se ukazuje na značaj Centra za robotiku, na njegova fundamentalna istraživanja i doprinos razvoju robotike u svetu. Istaknuti rezultati su ostvareni na polјu humanodine robotike: matematički modeli, softverska rešenja, analiza stabilnosti, dizajn kontrole i dvonožno kretanje. Centar je prepoznat u svetu kao kolevka moderne robotike čija su istraživanja tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka uticala na razvoj robotike širom sveta, posebno u Japanu, Americi i Rusiji.

 

Posetioci će imati priliku da vide prvu protetičku robotsku šaku na svetu poznatu kao „beogradska šaka“, prve egzoskelete u svetu, prvog u svetu industrijskog robota antropomorfnog tipa UMS 1, edukacione robote, prvi jugoslovenski digitalni računar CER 10, sačuvane delove Aktivnog odela, prestižnu nagradu za robotiku „Jozef Engelberger“, koju je dobio dugogodišnji rukovodioc Centra profesor Miomir Vukobratović, upoznaju se sa njegovom Teorijom nula momenta koja se i dan danas koristi širom sveta za kretanje androida, kao i primere najnovijih dostignuća Centra za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“.

 

Izložba će trajati od 21. decembra do 31. januara 2018. godine.

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .