Događaji

Beograd u Velikom ratu u izdanju Arhipelaga

 

 

Istoriografska knjiga Miloša Bruna Beograd u Velikom ratu: očima savremenika, objavljena nedavno u izdanju Arhipelaga, biće predstavljena na tribini koja se održava u utorak 12. decembra s početkom u 19 časova u Atrijumu Narodne biblioteke Srbije.

 

U razgovoru o knjizi Beograd u Velikom ratu: očima savremenika učestvuju recenzenti profesor dr Suzana Rajić i dr Danilo Šarenac, glavni urednik Arhipelaga Gojko Božović, kao i autor.

 

Knjiga Beograd u Velikom ratu: očima savremenika Miloša Bruna nastala je kroz trogodišnji istraživački rad u kojem je raznorodna građa tretirana kao izvor za proučavanje svakodnevnog života stanovništva Beograda tokom Prvog svetskog rata. Autor se opredelio za istraživanje slike rata iz ugla običnog čoveka. Došavši u dodir sa štampom, dokumentima i različitom vrstom artefakata, Brun je, između ostalog, žamor ulice, odjeke kafanskih abrova, pijačno gunđanje na visoke cene preselio na hartiju i pokušao da upotpuni znanja o burnoj prošlosti Beograda.

 

Otuda Brunovo istraživanja arhiva i građe, dnevnika i memoara, novina i književnih tekstova donosi uzbudljivu i po mnogo čemu nepoznatu sliku o životu u Beogradu u Prvom svetskom ratu od predratne krize do oslobođenja, od sudbine odbeglih, nestalih i ostalih do priča o solidarnosti, od snabdevanja do kulture i sporta pod okupacijom.

 

Oblikovana kao jedinstvena priča data kroz svedočenja savremenika, knjiga Beograd u Velikom ratu: očima savremenika daje odgovore na pitanja kako je izgledala svakodnevica Beograda u Velikom ratu, kako su se ljudi zabavljali, školovali, lečili i radili u Beogradu u vreme okupacije, kako su izgledale novine, šta su radila deca, kako je izgledao jedan običan dan u Beogradu u doba okupacije.

 

Prema rečima jednog od recenzenata knjige dr Danila Šarenca, Beograd u Velikom ratu: očima savremenika je prva društvena istorija Beograda u Prvom svetskom ratu. Pri tome, nije reč o klasičnoj rekonstrukciji ratnih sudbina stanovnika Beograda, već, mnogo šire, o svemu što čini život u jednom gradu bilo da je on u ratnom ili mirnodopskom kontekstu.

 

Miloš Brun je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Polje njegovog interesovanja su društveni i kulturni život Beograda, kao i očuvanje spomeničke baštine srpske prestonice. Svoje zanimanje za srpsku štampu druge polovine 19. i prve polovine 20. veka iskoristio je za pisanje prve društvene istorije Beograda u Prvom svetskom ratu. Knjiga Beograd u Velikom ratu: očima savremenika je Brunov istoriografski prvenac.

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .