Kultura Preporučujemo

Srpsko kolo na Uneskovoj listi nematerijalne baštine

 

Fotografija: Anđelko Vasiljević

 

Srpska tradicionalna narodna igra kolo upisana je danas na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Odluku o upisu kola doneo je 7. decembra 2017. godine Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, na 12. redovnom zasedanju koje se održava na ostrvu Čedžu, u Južnoj Koreji, objavio je Etnografski muzej u Beogradu.

 

Kako se navodi u saopštenju objavljenom na sajtu muzeja, procedura za upis tradicionalne narodne igre kolo na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva započeta je na osnovu odluke Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe u decembru 2015. godine .

 

Centar za nematerijalno kulturno nasleđe pri Etnografskom muzeju u Beogradu, pripremio je nominacijski dosije koji je u martu 2016. godine Ministarstvo kulture uputilo u proceduru usvajanja. U saopštenju se navodi da je dosije pripremljen u saradnji sa predlagačima elementa za Uneskovu listu, Fakultetom muzičke umetnosti, Ansamblom tradicionalnih igara „Kolo” i Centrom za istraživanje i očuvanje tradicionalnih igara Srbije.

 

Kolo je najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije, a pored srpskog pravoslavnog stanovništva, koje ga smatra obeležjem nacionalnog identiteta, izvode ga i druge etničke i konfesionalne zajednice. Izvode ga lančano povezani igrači, uz muzičku pratnju, koju igrači prate izvodeći različite vrste koraka.

 

Izvor: Politika

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .