Kultura

Grad Beograd priprema teren za gradnju filharmonije

 

Gradnja koncertne dvorane u Novom Beogradu, na prostoru između tržnog centra Ušće i Palate Srbija, sve je izvesnija. Na taj zaključak upućuje i Nacrt plana detaljne regulacije Bloka 13, koji se upravo nalazi na javnom uvidu, i na osnovu kog trebalo bi da bude raspisan i javni međunarodni arhitektonski konkurs za objekat koncertne dvorane.

 

 

Površina plana je oko 47 hektara i obuhvata deo teritorije gradske opštine Novi Beograd između Bulevara Mihaila Pupina, Ulice ušće, Bulevara Nikole Tesle i regulacije servisne saobraćajnice ka Bloku 12, a cilj mu je, kako se navodi, definisanje potencijala Bloka 13 za „transformaciju, odnosno rekonstrukciju i izgradnju objekata u tipologiji otvorenog bloka, definisanje javnog interesa i stvaranje uslova za unapređenje korišćenja postojećih sadržaja“.

 

 

Centralni element čitavog prostora je Palata Srbija, koja, prema planu, ostaje inkorporirana u parkovski uređen prostor, dok su temelji Muzeja revolucije planirani za uklanjanje i na tom prostoru se planira objekat koncertne dvorane, koji će imati osnovne karakteristike prvonagrađenog rešenja sa konkursa koji je sproveden tokom 2016. godine.

 

 

Na njemu su dobijena urbanističko-arhitektonska rešenja kojima je određen odnos novog objekta filharmonije prema Palati Saveznog izvršnog veća, Dunavu i postojećem zelenilu.

 

Konkursni radovi su bili osnov za formulisanje planskog rešenja u delu Bloka 13, a nacrt plana daje mogućnost raspisivanja javnog međunarodnog arhitektonskog konkursa za objekat koncertne dvorane, u cilju definisanja najboljeg rešenja za takav objekat.

 

 

Prema pobedničnom idejnom rešenju, Severna strana kompleksa filharmonije predviđena je za zelenu oazu koja će se prostirati na svim nivoima, dok će južna aktivno povezivati spratne segmente mola i prilaz ulazu filharmonije, te omogućiti penjanje do vrha zgrade, odakle će se pružati pogled ka Kalemegdanu, reci i starom delu Beograda, odnosno ka Palati Srbija, Novom Beogradu i Zemunu. Na tim najvišim pozicijama kosih platformi osmišljena su proširenja – takozvane „tribine“.

 

Blok 13

U Bloku 13 niču i garaže i komercijalni sadržaji

 

Uz sadržaje koncertne dvorane, predviđeni su i prateći komercijalni sadržaji. Kapaciteti predviđeni prvonagrađenim rešenjem podrazumevaju oko 27.000m2 BRGP kulturnih sadržaja, oko 19.000m2 komercijalnih sadržaja i oko 29.000m2 podzemnih etaža, sa oko 1.000 planiranih parking mesta.

 

 

Ukupna površina zone na kojoj će se graditi dvorana iznosi oko 16,3 hektara, dok zona Palate Srbija obuhvata oko 30,6 hektara.

 

 

Tu zonu čini objekat Palate i uređene slobodne i zelene površine u njegovom neposrednom okruženju. Površina zauzeta pod objektom Palate je oko 28.000 m2, dok je na osnovu raspoloživih podataka ukupna BRGP zone Palate Srbija oko 71.000 m2. U ovom objektu koji ima oko 770 kancelarija, devet reprezentativnih sala u centralnom korpusu objekta i 12 sala u bočnim traktovima, na osnovu raspoloživih podataka, radi 2.700 ljudi.

 

 

U okviru ove zone predviđena je izgradnja jednoetažnih podzemnih garaža, ispred Istočnog i Zapadnog krila objekta Palate Srbija.

 

 

Takođe, planom je naznačeno da je potrebno ukloniti postojeću benzinsku stanicu koja se nalazi uz Bulevar Mihaila Pupina, a koja je, navodi se, „podignuta bez odobrenja za izgradnju“. Nakon njenog uklanjanja, prostor će biti ozelenjen u stilu uređenja parkovske površine Palate Srbija.

 

 

U ovom planu ne pominje se mogućnost gradnje četiri solitera sa po 24 sprata u blizini YU Biznis centra što je, podsetimo, bilo uključeno u idejno rešenje uređenja Bloka 13.

 

 

Inače, kako se navodi u dokumentaciji, planske aktivnosti u Bloku 13 započete su izradom prvog posleratnog Generalnog urbanističkog plana Beograda 1950. godine. Osnovno polazište predstavljale su ideje za projektovanje Novog Beograda Nikole Dobrovića iz 1946. godine, a ključna postavka ovog plana bila je izgradnja modernog grada na levoj obali Save, Novog Beograda, kao glavnog grada Federacije prema principima savremenog urbanizma zasnovanim na Le Korbizijeovim načelima Atinske povelje.

 

Izvor: Ekapija

 

 

 

 

Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .