Kultura

Od 2018. Srbija dobija nacionalni portal za kulturu i digitalni vodič

 

Vlada Srbije će uskoro usvojiti smernice za digitalizaciju kulturnog nasleđa u Srbiji sa svim tehničkim standardima koji moraju da budu ispunjeni. Do kraja godine se očekuje da bude gotov dizajn nacionalnog portala za kulturu.

 

Tokom naredne godine očekuje se da zažive centralni registar i digitalni vodič, koji će učiniti sve digitalne sadržaje ustanova kulture dostupnim na jednom mestu.

 

Ministarstvo kulture i informisanja nedavno je usvojilo Pravilnik o digitalizaciji bibliotečke građe i izvora, a to je prvi pravni akt u oblasti kulture koji je usvojen u Srbiji, u vezi sa digitalizacijom.

 

Pomoćnik ministra za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti Dejan Masliković kaže da će Ministarstvo kulture nastaviti u narednom periodu da radi na izradi sličnih pravilnika.

 

Prvi koji se očekuje je Pravilnik o digitalizaciji arhivske građe, a Masliković pretpostvalja da će uslediti Pravilnik o pokretnim i nepokretnim kulturnim dobrima, kada dođe do izmene Zakona o kulturnim dobrima.

 

Masliković je najavio da će pokrenuti izmenu određenih zakonskih akata, kako bi dobili prostor da izrade sveobuhvatan Pravilnik o digitalizaciji koji bi uredio celo polje digitalizacije, ne samo sa stanovišta standarda i tehničkih karakteristika, nego i obima, prostora i utvrđivanja pravila, prioriteta, nivoa zaštite građe, dugotrajnog čuvanja digitalizovane građe.

 

Cilj je, kako naglašava, da se povežu sve postojeće baze ustanova kulture i formira centralni registar sa svim podacima dostupnim najširoj javnosti.

 

– Jedna od aktivnosti je izrada nacionalnog portala za kulturu, koji će biti mesto sa kog ćemo u sajber prostoru promovisati kulturu Srbije. Tu će postojati ulaz u interaktivnu mapu svih ustanova kulture u Srbiji. Odatle će se ulaziti u sve digitalne sadržaje ustanova kulture i u centralni registar, odnosno nacionalni agregator za digitalne podatke – objasnio je Masliković.

 

Iz centralnog registra proizaći će digitalni vodič, preko koga će svako iz sveta moći da isplanira svoju posetu ili prolazak kroz Srbiju, vidi koje se ustanove nalaze na njegovoj putanji ili u gradu u kome će biti lociran.

 

Izvor: eKapija

 

Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .