tech/web

Digitalni Beč: grad prikuplja ideje građana

 

Ein Screenshot der Sag’s Wien-App

Kao jedan od najinovativnijih gradova sveta Beč je zajedno sa svojim građanima izradio „Digitalnu agendu Beča“ 2014. godine. Ona je poslužila kao strategija grada, ali u vreme digitalizacije tri godine predstavljaju čitavu večnost, pa je grad odlučio da opet uključi građane u evaluaciju i dalji razvoj agende“, izjavio je Andreas Majlat-Pokorni, član gradske vlade zadužen za kulturu, nauku i sport.

 

U okviru „Digitalne agende 2020“ građani se pozivaju da dostave ideje za dalji razvoj digitalne strategije grada. U fokusu evaluacije su pitanja koja se bave aktuelnošću pretpostavki na kojima počiva agenda, kao i aktuelnim i budućim razvojima i tehnologijama koje grad treba pomno da prati kako bi zadržao vodeću poziciju i 2020. godine.

 

Ideje se prikupljaju preko platforme www.partizipation.wien.at i razvijaju u radnim grupama, a nakon toga rezultati će biti predstavljeni javnosti. U okviru prvog učešća građana u procesu izrade agende rodilo se mnoštvo konkretnih ideja i projekata. Realizacija mnogih projekata je u toku, a neki od njih su već realizovani, kao na primer aplikacija „Reci Beču“ preko koje građani brzo i jednostavno mogu da prijave problem gradskoj upravi.

Jedna od mnogih

(Post) istina (post) demokratije

Nedogled

KLEOS

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .