Kultura

Arheolozi na Kalemegdanu otkrili ČUDESAN SVET

 

Fotografije: Beobuild, Snežana Krstić / RAS Srbija

 

Milenijumi istorije Beograda susreli su se u nekoliko kvadratnih metara kada je tim Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, odmah do česme Mehmed-paše Sokolovića, otkrio neolitsku kuću, ostatke rimskog kastruma i dve urne iz bronzanog doba.

 

Da je povest Kalemegdana bogata i skrivena duboko pod zemljom, znalo se odavno. Oko česme Mehmed-paše kopalo se i ranije, no tek kada je Zavod preuzeo projektat rekostrukcije ovog spomenika, istorija se počela otkrivati sloj po sloj.

 

– Deo česme je decenijama bio pod zemljom, u nivou platoa Gornjeg grada. Vidljive su bile samo dve fasade, za treću se znalo da postoji, a mislilo se da je četvrtom česma prislonjena na zid fortifikacije. Tokom istraživanja dokazali smo ne samo da četvrta fasada postoji, već da se na njoj noj nalazi originalan ulaz u rezervoar, sa tesanicima od kamena i dekorativnim vencem. Zemlja koja ju je zatprala, zapravo ju je štitila od propadanja, tako da je ona ostala potpuno očuvana – kaže arhitekta Nevenka Novaković, viši stručni saradnik na projektu.

 

Odlučili su da česmu potpuno otkopaju.

 

– Tokom radova izvađeno je više od 1.000 kubika zemlje, zatekli smo originalni nivo terena i originalnu kaldrmu, što će sve od sada biti dostupno – objašnjava arhitekta Ivana Filipović Jork, pomoćnik direktora Zavoda.

 

No, tu iznenađenja nisu stala.

 

Ostac rimskog bedema

– Kada smo tu silnu zemlju sklonili, pred nama su se ukazali beli ostaci rimskog bedema dugi oko 10 metara. Nigde u Beogradu rimski bedem nije prezentovan na ovaj način. Temelji postoje u podrumu Biblioteke grada, a jedan mali deo nalazi se u sklopu severo-istočnog bedema Gornjeg grada, gde je ipak utopljen u celu strukturu. U blizini rimskog bedema našli smo i jedno kameno đule, što govori da je tu bilo borbi, verovatno krajem trećeg veka – kaže arheolog Nela Mićović.

 

Svi otkriveni nalazi pokazuju kontinuitet življenja na ovom prostoru. No ono što je bedem pokrio, još više je zaintrigiralo istraživače.

 

– Na istom mestu nađeni su ostaci neolitske kuće, fragmenti dve urne iz bronzanog doba i austrijski kanal. Kuća nam je mnogo rekla o tim „ranim Beograđanima“. Mnoštvo školjki i puževa pokazalo je da su se Neolićani njima hranili, te da je ribarstvo bilo jedno od glavnih privrednih grana u doba poznog neolita (od 4.800 do 3.500 godine p.n.e.). Ako se ispostavi da je to ista vrsta školjki koju su jeli Vinčanci, a koja živi u besprekornoj vodi, ispostaviće se da je Dunav nekada bio vrlo čista reka i da je tekao mnogo bliže današnjoj tvrđavi – kaže ona.

 

Na obroncima Kalemegdana pre 5.000 godina možda je postojalo i čitavo neolitsko naselje.

 

Radov se nastavljaju na celoj lokaciji

– Njihove kuće su bile pravougaone, pravljene od drvenih oblica između kojih se plete granje, a onda se preko toga lepe blato ili glina i na kraju se sve prekreči. Pod je takođe bio glineni i okrečen, zbog lepote i higijene. Jedan deo kuće imao je peć, a jelo se iz ručno pravljenih zdela, čije smo krhotine skupili. Ostaci lepa takođe su viđeni u okolini, što znači da je kuća ili bila baš velika, ili ih je bilo više. U poznom neolitu već postoje urbanizovana naselja, zbijena radi zaštite od vetra – objašnjava Nela i dodaje da su ostaci konzervirani i ponovo zatrpani, da bi se sačuvali za neka druga vremena i druge istraživače.

 

Isto mesto izabrali su u II ili III veku Rimljani, da postave svoje bedeme za vojno utvrđenje u kome je bila smeštena IV Flavijeva legija.

 

– Na malom prostoru spojilo se naše vreme, austrijski kanal, turska česma, rimski bedem i neolitska kuća. To pokazuje ne samo kontinuitet življenja na ovom prostoru, već i njegovu stratešku važnost – kosina današnjeg Kalemegdana hilajdama godina služila je za odbrana od neprijatelja – opisuje Nela.

 

Kada početkom idućeg meseca radovi oko Mehmed-pašine česme budu gotovi, nesumnjivo će to postati najatraktivniji deo Kalemegdana. Tim pre što je česma lepša i bolje očuvana od mnogih koje je Sokolović podigao u Istanbulu.

 

– Sve što radimo na konzervaciji i restauraciji, radimo sa potpuno autentičnim i kompaktabilnim materijalima. Umesto cementa, koristi se krečni malter, materijal toga doba, a posebna priča bila je pronaći majstore koji sa njim znaju da rade. Tragali smo i za autentičnim kamenom, krečnjakom sa prostora Beograda, koji se više ne eksploatiše. Na kraju nam ga je donirala cementara Lafarž sa Fruške gore. Svi radovi se obavljaju u skladu sa utvrđenim konzervatorskim principima – kaže Novaković.

 

Jedino su novi elementi urađeni savremenim materijalima, kao što je to slučaj u svetskim arheološkim nalazištima.

 

Radovi na česmi Mehmed paše Sokolovića

– Uklanjanjem zemlje dobili smo denivelaciju između sadašnjeg dela Gornjeg grada i novog platoa, sa visinskom razlikom od 4,5 metra. Stoga ćemo ovde postaviti novu rampu, po evropskim standardima i kvalitetnim materijalima, kako bi rimski bedem i česma bili pristupačni svima. Ceo prostor će biti funkcionalno i dekorativno osvetljen, a česma prikazana u svojoj prvobitnoj formi i lepoti – dodaje Filipović Jork.

 

Oni su izuzetno zahvalni finansijeru projekta, Turskoj agenciji za koordinaciju i saradnju (TIKA), jer su bez pogovora i sa radošću prihvatili sve izmene projekta, koje su morale da nastupe zbog novih otkrića.

 

PROJEKAT TRAJE VEĆ DVE GODINE

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda poslednje dve godine radi na projektu rekonstrukcije, restauracije i prezentacije česme Mehmed-paše Sokolovića. Izradu projekta finansira Turska agencija za koordinaciju i saradnju (TIKA), projekat je rađen u saradnji i sa mnogobrojnim stručnjacima za otomansku istoriju i arhitekturu.

 

TURCI KORISTILI RIMSKI KAMEN?

 

Česma i rimski bedem su od istog kamena, tako da je moguće da, kada su Turci zidali česmu, da su razgradili deo bedema i nešto kamena i iskoristili za svoje zdanje.

 

Izvor: Blic

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

21. Beogradski festival igre

53 Beogradski fashion week

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .