Događaji

Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost

 

Galerija SANU,

27. septembar – 12. novembar 2017. godine 

 

Zahvalјujući uspešnoj saradnji Srpske akademije nauka i umetnosti, Srpske pravoslavne crkve i Narodnog muzeja u Beogradu u periodu od 27. septembra do  12. novembra 2017. godine u Galeriji SANU biće realizovana izložba Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost.

 

Multimedijalnu izložbu autora, dopisnog člana SANU Midraga Markovića i prof. dr Dragana Vojvodića, Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost čine dve, višestruko problemski povezane osnovne tematske celine.

 

Riba na činiji, oko 1260, Peć, crkva Sv. Apostoli

Prva celina za cilј ima da uz pomoć odabranih eksponata predstavi osoben kulturni identitet srpskog umetničkog i duhovnog nasleđa sa Kosova i Metohije koji je nastajao i razvijao se u rasponu od 12. do 20. veka.  Kako je delom nastajao kao odgovor na potrebe države i crkve naročita pažnja biće posvećena pregnućima ktitora i priložnika u stvaranju i identitetskom profilisanju.

 

Druga celina u okviru izložbe biće usmerena na podizanje svesti o jasnoj identitetskoj određenosti i ugroženosti tog kulturnog nasleđa. Uz pomoć dokumentarnog materijala na izložbi će biti predstavlјeni različiti oblici ugrožavanja i uništavanja kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji.

 

Posetioci izložbe Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji. Identitet, značaj, ugroženost imaće jedinstvenu priliku da vide izuzetna kulturna dobra koja se čuvaju u zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja SPC, Muzeja Primenjene umetnosti, Arhiva SANU i manastirskim riznicama. Izložena kulturna dobra će moći da se sagledaju u svoj njihovoj lepoti i sjaju imajući u vidu da su zahvalјujući pripremama za realizaciju ovog značajnog izložbenog projekta brojni predmeti prošli konzervatorsko-restauratorski tretman.

 

Sv. Đorđee uvija aždaju, XVII vek, Orahovac

Narodni muzej u postavci učestvuje sa 108 eksponata, među kojima su su ikone, kopije fresaka, nakit, kamena plastika, fragmenti živopisa, sradnjovekovni natpisi i drugo.

 

Povodom izložbe priređene su i tri prateće publikacije – katalog izložbe i zbornik radova, obe na srpskom i na engleskom jeziku, publikacija Crkva Svetog Đorđa u Rečanima kod Suve Reke kao i Crteži fresaka i arhitekture (naučna građa o hramu iz 14. veka, srušenom do temelјa 1999).

 

 

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .