Medijske inicijative

Evropski centar za novinarske i medijske slobode osigurava pravnu pomoć evropskim novinarima

Pravna pomoc evropskim novinarima

 

 

Evropski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) osigurava i koordinira pravnu pomoć u slučajevima povreda slobode govora pojedinaca i organizacija iz zemalјa koje geografski pripadaju Evropi.

 

U zavisnosti od procene  ECPMF-a, pomoć se može sastojati od saveta, pravnih analiza i angažmana u sudskim postupcima.

 

Evropski centar za novinarske i medijske slobode (ECPMF) prepoznaje da su fizičke pretnje, pretnje smrću, nasrtaji na fizički integritet i sigurnost novinara i medijskih organizacija stalni izvor zabrinutosti u mnogim evropskim zemlјama.

 

Nedavni potezi nekih vlada koji ograničavaju pravo na slobodu izražavanja i slobodu medija ukazuju na to da postoji potreba za pobolјšanjem postojećeg zakonodavstva.

 

Novinari, blogeri, aktivisti, zagovornici slobode govora, nevladine organizacije i medijske kuće mogu se naći u situaciji da ne mogu da plate pravnu pomoć. Pravne stručnjake mogu zatražiti i organizacije koje prate rad vlada i parlamenata kako bi se borile za bolјa zakonodavna rešenja.

 

Više informacija možete dobiti ovde.

 

Kontakt za pitanja u vezi pravne pomoći je legal@ecpmf.eu.

 

 

Izvor: UNS

 

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .