Duhovnost

Sabrana dela Georgija Florovskog sada i na srpskom

 

 

U želji da delo Georgija Florovskog približi što većem broju čitalaca Odbor za prosvetu i kulturu Eparhije braničevske se 2015. godine latio obimnog posla sakuplјanja, prevođenja, uređenja i štampanja sabranih dela o. Georgija Florovskog. Kao rezultat tih nastojanja nedavno su iz štampe izašlo prvo kolo (od planiranih četiri) koje sadrži osam tomova. Kraj štampanja svih pripremljenih tomova planiran je za kraj 2019. godine.

 

Nadamo se da ćemo ovim doprineti dalјem razvoju bogoslovske misli i uopšte hrišćanske svesti o Crkvi u okvirima naše pomesne Crkve, tj. gde god se reč Božja čita i misli na srpskom jeziku, kaže se u saopštenju Odbora za prosvetu i kulturu Eparhije braničevske.

 

Reč izdavača

 

Georgije Florovski (1893–1979) je retka ličnost u novijoj istoriji, među pravoslavnim bogoslovima. Nјegova bogoslovska dela ne samo da obiluju mnoštvom informacija iz svetootačkog nasleđa, nego se prvenstveno izdvajaju proniclјivim sudovima o svetootačkom učenju. On svojom darovitošću i ogromnim trudom proniče iza slova svetootačkog nasleđa, tj. u sam duh sveukupnog hrišćanskog nasleđa, tj. Predanja. To mu je omogućilo da bude stvaralac na polјu bogoslovlјa, što znači da, služeći se duhom Predanja, odgovara na nove izazove i dileme koje se postavlјaju pred čoveka i da na taj način produžava stvaranje crkvenog predanja, poput drevnih velikih otaca Crkve.

 

Nјegova preporuka da savremeno pravoslavno bogoslovlјe ima potrebu za novom svetootačkom, novopatrističkom sintezom, doživela je u njegovim delima punu afirmaciju.

 

„Pravoslavna vera u XX i XXI veku bi se teško mogla i zamisliti bez lika i dela, o. Georgija Florovskog, jednog od klјučnih rodonačelnika pravoslavne teologije u savremenom svetu koji je postavio temelјe na bazi kojih i danas preživlјava pravoslavna svest o Predanju Tajne Crkve”.

 

Georgije Florovski

 

Georgije je Bogoslov koji se, baš kao i veliki drevni oci Crkve, bavi egzistencijalnim pitanjima čoveka i na njih odgovara služeći se svetootačkim Predanjem. Na taj način, on svojim delima stvara okvir za donošenje novih dogmata koji će sledovati svetim ocima, a ipak će biti novi. Rečju, otac Georgije je svetao primer među bogoslovima, koji pokazuje kako i na koji način se čuva sv. Predanje Crkve i kako se koristi radi spasenja novih generacija u Hristu Gospodu.

 

Rođen je u Rusiji, a sticajem istorijskih okolnosti i po promislu Božjem, živeo je i radio na Zapadu. Nјegovom zaslugom ne samo da su mnogi pravoslavni otkrili, pomalo zaboravlјeno, svoje autentično predanje, već su i zapadni hrišćani mogli da se upoznaju sa autentičnim zajedničkim nasleđem, tj. Predanjem iz prvog hilјadugodišta nepodelјene Crkve. Polazeći od toga da je Crkva u svetu da bi ga spasla, vodio je iskren i konstruktivni dijalog sa svima koji su se interesovali za egzistencijalna pitanja čoveka, a posebno sa zapadnim hrišćanima. Sve ovo je učinilo oca Georgija vaselјenskim učitelјem, poput velikih otaca Crkve.

 

Ovo je bio povod i razlog da se naša Bogom spasavana Episkopija braničevska poduhvati jednog velikog i Bogu ugodnog dela, kao što je sabiranje i izdavanje njegovih dela na srpski jezik. Nadamo se da će ona poslužiti ne samo budućim bogoslovskim generacijama, već svim lјudima koji se interesuju za ontološka pitanja čoveka i sveta, da nađu pravi odgovor u okvirima Predanja Hristove Crkve.

 

Cena prvog kola iznosi 8.800 dinara.

 

Pretplata traje do oktobra 2017. godine, od kada će se primenjivati knjižarska cena bez popusta koja iznosi 12.000 din.

 

O načinu poručivanja opširnije na internet stranici www.florovski.rs

 

 

 

 

Dodaj komentar

Click here to post a comment

KLEOS

Meni su rekli da vi postojite

Nož Marine R.

Umetnost putovanja II

Kategorije

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .